Termeni și condiții

Termeni generali

Prin prezentul document ce conține termenii și condițiile de utilizare ale siteului www.sorident.ro se stabilește care sunt condițiile în care oricine poate vizita sau accesa site-ul www.sorident.ro, ori poate utiliza prin orice mod serviciile oferite prin intermediul siteului.

Prin "Site" se înțelege automat site-ul de internet www.sorident.ro; "Administratorul siteului" înseamnă Cabinetul Stomatologic SORIdent sau S.C. Sorident Total S.R.L. cu sediul în Strada Vatra Luminoasă, nr. 1-27, Bloc D7, Scara A, parter, ap. 3, sector 2, București, Cod Poștal 021911; "Serviciul" este sinonim cu orice serviciu oferit de site-ul sorident.ro și orice componentă a acestuia; "Utilizatorul" înseamnă mai departe orice persoană ce vizitează ori accesează Site-ul și care dorește să utilizeze în orice mod Serviciul.

Neacceptarea Termenilor și Condițiilor sau a oricărei prevederi din acestea, în felul în care sunt formulate în prezentul document, atrage obligația Utilizatorului de a înceta imediat accesarea siteului; accesarea ori vizitarea în continuare a siteului sorident.ro, a oricărei pagini din site și utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor prevăzute aici.

Drepturile asupra conținutului siteului

Conținutul cât și elementele de grafică ale siteului sorident.ro, inclusiv întreg conținutul în format text sau imagine și oricare alt material, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă de pe Site sau prin oricare alte materiale legate de Site) aparțin în întregime clinicii stomatologice SORIdent. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin clinicii stomatologice SORIdent acele materiale pentru care s-a indicat un alt titular de drept sau o altă sursă.

În cazul în care Conținutul siteului sorident.ro, indiferent de zona unde se află în Site și indiferent de tip este preluat de către SORIdent de la alți producători de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, însă fără a se limita doar la acestea, o asemenea preluare se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și a regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile și materialele postate pe site-ul clinicii SORIdent au strict un caracter informativ și orientativ și că clinica stomatologica SORIdent nu este răspunzătoare în niciun caz și în niciun mod pentru validitatea și veridicitatea conținutului siteului sorident.ro sau pentru orice efect juridic ce decurge din utilizarea acestuia.

Răspunsul primit de utilizator după completarea formularului de contact/miniconsultație nu are în niciun fel valoarea unei consultații reale, iar Cabinetul stomatologic SORIdent nu este răspunzător pentru răspunsul pur informativ trimis, acesta nefiind un tratament medical adecvat.

Utilizatorii sunt obligați a respecta toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care SORIdent le deține asupra și în legătură cu site-ul sorident.ro, conținutul acestuia sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreuneia dintre prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de proprietarii și autorii Conținutului siteului sorident.ro.

Conținutul siteului, indiferent de locul în care se află în Site și indiferent de tipul acestuia, poate fi utilizat numai în scopuri personale, definite conform prezentului document ca scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă sau indirectă în obținerea de câștiguri ori profituri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Oricare utilizare de conținut de către terțe persoane în oricare alte scopuri decât cele strict personale se poate face numai cu acordul scris, prealabil și expres al administratorilor cabinetului stomatologic SORIdent.

Este complet interzisă vânzarea, copierea, reproducerea, publicarea, preluarea, transmiterea, distribuția parțială sau totală, modificată ori integrală a conținutului siteului SORIdent sau a oricărei părți a acestuia, fie text sau imagini. Clinica SORident are dreptul legal de a acționa în instanță orice persoană sau entitate ce încalcă în orice mod prevederile mai sus menționate.

Cererile de utilizare a conținutului siteului în oricare alte scopuri decât cele personale vor fi trimise către adresă: Cabinetul Stomatologic SORIdent, strada Vatra Luminoasă, nr. 1-27, Bloc D7, Scara A, parter, ap. 3, sector 2, București, Cod Poștal 021911, cu mențiunea "Pentru echipa SORIdent" sau prin modalitățile indicate in partea de jos a paginii sau pe pagina de Contact.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform termenilor Legii nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la libera circulație a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind protecția vieții private și prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului privind Protecția Datelor (GDPR) 2016/679, Cabinetul Stomatologic SORIdent va administra în condiții complete de siguranță și strict pentru scopurile specificate mai jos datele personale și non-personale furnizate de către Utilizatori. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate datele personale și non-personale pe care aceștia le furnizează către SORIdent sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către SORIdent a serviciilor pe internet, statistică și furnizare bunuri și servicii.

Informațiile non-personale pe care le obținem despre utilizator sunt: Țara de proveniență, tipul dispozitivului (mobil sau desktop), sistemul de operare, browser, rezoluția ecranului, timpul și paginile vizitate ale site-ului și proveniența vizitatorului (organică (Google, Bing etc) sau directă).

Informațiile personale pe care le obținem sunt cele pe care utilizatorul le pune la dispoziție prin intermediul formularului de contact de pe site și pe care nu le colectăm în vreo bază de date, ci le folosim strict pentru a răspunde la întrebările sau sugestiile propuse de utilizator. Acele informații personale nu sunt și nu vor fi niciodată împărtășite sau vândute unor terți (Google, Facebook etc) și nu vor fi niciodată folosite în scopuri de marketing sau publicitate nedorită către utilizator (spam).

Stocarea informațiilor non-personale sau obținerea accesului la informația stocată în echipamentul utilizatorului este efectuată de SORIdent numai în scopurile următoare: furnizarea serviciilor de internet și furnizarea de bunuri și servicii. Terții care au acces sau stochează informații non-personale din echipamentul utilizatorului siteului www.sorident.ro sunt: furnizorii de servicii de analiză a audienței și a performanței siteului (Google Analytics). Scopul general al procesării informațiilor este furnizarea de servicii de internet.

Conform Legii nr. 677 din 2001, orice Utilizator beneficiază de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.

În același timp Utilizatorul are și dreptul de a se opune prelucrării datelor personale ce îl privesc și de a solicita ștergerea acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice Utilizator poate face o cerere în scris pe care o va trimite prin poștă la adresa Administratorului siteului: Clinica Stomatologică SORIdent, S.C. Sorident Total S.R.L. cu sediul în Strada Vatra Luminoasă, nr. 1-27, Bloc D7, Scara A, parter, ap. 3, sector 2, București, Cod Poștal 021911 sau prin e-mail la adresa: cabinet@sorident.ro .

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că acest Site poate conține trimiteri sau legături către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri sociale, ce sunt considerate de către SORIdent utile în legătură cu Conținutul acestui Site, dar care nu se află sub controlul total al său.

SORIdent este absolvit de orice răspundere cu privire la opiniile sau conținutul exprimate pe toate site-urile mai sus menționate, precum și exactitatea și corectitudinea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt în totalitate monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către SORIdent. Includerea unei legături către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către SORIdent. În momentul accesării acestor site-uri de internet, utilizatorii o fac pe propriul riscul, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de ele este supusă condițiilor stabilite de către administratorii acestor site-uri.

Limitarea răspunderii

SORIdent nu garantează și nu își asumă obligația implicit sau expres pentru conținutul siteului. SORIdent va face toate eforturile rezonabile pentru asigurarea acurateții Siteului și va încerca să corecteze în cel mai scurt timp erorile și omisiunile.

SORIdent nu oferă garanții și nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun fel de pierdere sau prejudiciu ce poate rezulta din utilizarea oricărei părți a Conținutului din Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia sau din interpretarea eronată a prevederilor Conținutului siteului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea siteului poate fi afectată unele condiții obiective, dar și că orice serviciu oferit prin intermediul siteului este oferit potrivit principiului €"așa cum există”, "așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe propriul risc. În consecință, SORIdent nu va putea fi tras la răspundere nici în privință oricăror informații și date din Conținutul siteului, inclusiv cele privind textul, imaginile, secvențele video sau orice altă activitate legată de utilizare, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul acestui site de internet este absolvit de orice răspundere în cazul producerii oricărei îngreunări, opriri, întreruperi, disfuncționalități sau erori în funcționarea normală a siteului, în situația producerii unei erori tehnice de orice fel sau ale oricăror erori în furnizarea Serviciului, și în oricare situație în care nu se dovedește cert că orice eroare sau problemă de natură tehnică din cele menționate mai devreme se datorează exclusiv și în mod direct culpei grave a Administratorului acestui Site.

În cazurile de forță majoră, SORIdent și operatorii, directorii, angajații, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului siteului, lipsă funcționării conexiunii de telefon, internet, atacurile informatice de orice fel, viruși informatici și interferarea cu programe informatice malițioase, erorile de operare, accesul neautorizat în sistemele siteului, grevă etc

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să despăgubească integral Clinica Stomatologică SORIdent și reprezentanții săi împotriva oricăror acțiuni, impuneri, cereri, pretenții, daune, costuri (incluzând onorariile avocaților, executorilor și consultanților sau experților, taxe judiciare, de executare sau notariale), cheltuieli, pierderi, judecăți, amenzi, decizii, regularizări sau oricăror altor obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului legată de utilizarea Serviciului.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile SORIdent și ale Utilizatorilor prevăzute de Termenii și Condițiile exprimate aici, precum și toate efectele juridice produse de Termenii și Condițiile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut în legătură sau direct din Termenii și Condițiile prezentate aici va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul imposibilității de a ajunge la un acord, litigiul va urma a fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă din raza teritorială a municipiului București.

Modificarea Termenilor și Conditiilor

Clinica stomatologică SORIdent are oricând și în orice mod dreptul de a modifica oricare dintre prevederile exprimate în Termeni și Condiții ori Termenii și Condițiile în totalitate, fără niciun fel de notificare prealabilă și fără a fi obligat a îndeplini față de Utilizatori o altă formalitate. Orice modificare va trebui considerată ca fiind acceptată pe deplin, în întregime și necondiționat de către oricare din Utilizatori prin utilizarea sau accesarea oricărei facilități oferite de acest Site sau de către Serviciu ori prin accesarea siteului, intervenite în orice perioadă după operarea acestei/acestor modificări, și neacceptarea oricăreia dintre modificări atrage automat obligația Utilizatorului de a înceta imediat accesarea siteului și utilizarea în orice fel a Serviciului.


Actualizat: 22 Februarie 2020

© 2007-2024 Clinica Stomatologică SORIdent