Echipa Medicală • Stomatologie

Dr. Sorin-Bogdan Dragnea

Medic Dentist - Competenţă în Implantologia Orală

Absolvent al Universităţii de Medicină și Farmacie Carol Davila din București – Facultatea de Medicină Dentară, promoţia 2006.

sorin bogdan dragnea medic dentist specialist implantologie

Participă regulat la cursuri științifice din cadrul congreselor stomatologice, dintre care amintim:

"Noi viziuni și deziderate ale profesiei de medic dentist - de la tratamente complexe de înalte standarde la aspecte legislative și manageriale în pas cu cerințele momentului", 2019

"Interdisciplinaritatea - o condiție obligatorie în tratarea în deplină siguranță și eficacitate a pacienților secolului XXI", 2019

"Tratamente țintite în endodonție, paro-protetică și implantologie cu aplicații imediate și studii asupra farmaco-toxicității preparatelor utilizate în practica stomatologică.", 2018

"Profesionalism, competență și artă în practica curentă din cabinetul de medicină dentară. Cocktail de implanto-estetică și oportunități digitale în stomatologie.", 2018

"Elemente de diagnostic și tratament în anomaliile dento-maxilare; aspecte privind stabilirea ocluzei în proteza acrilică și protezarea pe implanturi.", 2017

"Congresul de Paro-Protetica al AMSPPR", 2017

"Noi tendințe și direcții în endodonție, pentru atingerea dezideratelor de funcționalitate și estetică în practica stomatologică. Tehnologii informatice în domeniu.", 2016

"Metode, tehnici și viziuni interdisciplinare în medicina dentară. Considerații estetico-funcționale ale terapiei restauratoare, în cadrul clinic și paraclinic al unei practici stomatologice de succes.", 2016

"Interferenţe multidisciplinare în medicina dentară. Atingerea obiectivelor de sănătate şi estetică a tratamentului stomatologic, printr-o evaluare corectă şi utilizarea unor tehnici fiabile de succes.", 2015

"Asigurarea unei predictibilități estetice și funcționale de succes: îmbunătățirea osteointegrării tisulare a implanturilor, utilizând tehnici complexe de chirurgie parodontală.", 2015

"Metode, tehnici și viziuni interdisciplinare în reabilitarea orală.", 2013

"Stomatologie de la A la Z", 2012

"Clasic și modern în medicina dentară", 2010

"Conferința comună de Stomatologie SRS-GAO Italia", 2009, 2010, 2011Dr. Raluca Bercaru

Medic Dentist - Competenţă în Implantologia Orală

Absolventă a Universităţii de Medicină și Farmacie Carol Davila din București – Facultatea de Medicină Dentară

raluca bercaru medic dentist

Câteva dintre cursurile de perfecționare și congresele stomatologice la care a participat:

Zilele Paro-Protetice ale AMSPPR , 2018

"Noi tendințe și direcții în endodonție, pentru atingerea dezideratelor de funcționalitate și estetică în practica stomatologică. Tehnologii informatice în domeniu.", 2016

Congresul "Dental Club", ediția a VIII-a-"Estetica, un concept interdisciplinar", 2016As. Ionica Balea

Asistent Medical Stomatologie

ionica balea asistent stomatologie


© 2007-2021 Clinica Stomatologică SORIdent